સંપર્ક-૮૩૨૦૬૭૧૭૬૪ (અંજાર-કચ્છ)coming soon

Alpesh Barot verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી धन्यवाद
3 महिना पूर्वी

ટૂંક સમયમાં!

દરેક વાંચક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર! આપના પ્રેમ અને સ્નેહના કારણે મારી પેહલી નવલકથા "મનસ્વી" હવે પુસ્તક રૂપે આવી રહી છે.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏

अजून वाचा

પ્રોક્ષી લઈને હું પ્રેમ થોડી કરી શકું?
અલ્પેશ બારોટ

કદાચ બોલાઇ ગયું હશે ન બોલવાનું! પણ આપણે ક્યાં છીએ નવાનવા! તું તો સમજે છે મારી હરએક ચાલને!

અલ્પેશ બારોટ

આગળ વધવું એને કોઈને ફગાવીને આગળ વધવું એમાં ઘણું ફરક છે.

અલ્પેશ બારોટ

Alpesh Barot verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

ઘૂંટાઈને જીવન ટૂંકાવું એના કરતાં બેફિકરાઈથી જીવન ગુજારવું વધારે ફાયદા કારક નીવડે!

અલ્પેશ બારોટ

Alpesh Barot verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

નિરર્થક અપેક્ષાઓ રાખવા કરતા કોઈ એવો શોખ રાખવો! જે એકલતામાં તમને કામ આવે!
અલ્પેશ બારોટ

આવો છો
જાવ છો
મરજી તમારી, મરીઝ અમે!

અલ્પેશ બારોટ

એમને બ્રહ્મ હતો કે હું બ્રહ્મમાં છું.
એમને ભલે યાદ નથી, પણ હું એમની જ કસમમાં છું.

અલ્પેશ બારોટ