Dont message


Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 दिवस पूर्वी
Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 आठवडा पूर्वी
Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 आठवडा पूर्वी
Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 आठवडा पूर्वी
Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી हायकू
4 आठवडा पूर्वी

ફરી આ વર્ષા
ભીંજવે આંખો મારી
ને દિલ કોરું

Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
4 आठवडा पूर्वी
Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
4 आठवडा पूर्वी
Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
4 आठवडा पूर्वी
Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
4 आठवडा पूर्वी
Apexa Desai तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 आठवडा पूर्वी