મને વાંચવું લખવું પસંદ છે..કવિતા અને શાયરી મારી મનપસંદ છે..


Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
1 आठवडा पूर्वी

હોત દરિયો તો હું,
તરવાની ય તક પામી શકત,

શું કરૂં કે ઝાંઝવાઓએ
ડૂબાવ્યો છે મને..

Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
1 आठवडा पूर्वी

બહાર આવતા આંસુને એક જ વાત નડી છે,

મારા હસવા કે રડવાની કોઇને ક્યાં કંઈ પડી છે !!

@બેનામ

Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
1 आठवडा पूर्वी

પુરુષ વધારે ઈમોશનલ હોય છે સ્ત્રી કરતા,

ફરક એટલો છે કે એ ખોટું રડીને બતાવતો નથી !!

Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
2 आठवडा पूर्वी

એમની દરેક ફરિયાદ પ્રેમની સાબિતી છે બેનામ,

બાકી નાની વાતમાં અજાણ્યા જોડે કોણ ઝગડે !!

@બેનામ

Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
2 आठवडा पूर्वी

હસતા ખીલતા ચહેરાઓ મળે,
ને નયન રમ્ય નિશાનીઓ હોય,

નવા ઉમંગો સભર એવી ધરા બનાવીએ,
ચાલો ને એક નવી દુનિયા બનાવીએ..

@બેનામ

अजून वाचा
Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
3 आठवडा पूर्वी

આજે પણ હજુ એના માટે કોઈક આશ છું,

મને જ ખોટો વહેમ છે હું એના માટે ખાસ છું..

@બેનામ

Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
3 आठवडा पूर्वी

શબ્દો ની તાકાત ને ઓછી ના સમજતા...
કારણ કે..
એક નાનકડી
"હા" અને "ના"
કેટલાય ની જિદંગી બદલી નાખે છે...!

Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
3 आठवडा पूर्वी

એકવાર હસીને રડી લેવું છે ફરી,

એકવાર મારે જીવી લેવું છે ફરી...

@બેનામ

Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
3 आठवडा पूर्वी

तमन्ना है यही के उसके दिल में भी बहार आये,

मुझे देखकर दिल उसका मुझ पर वार जाये ।

@बेनाम

Er Bhargav Joshi तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
3 आठवडा पूर्वी

શબ્દો ને દ્વાર લાગણીઓ સજાવી જાણી છે,

ને લોકો સમજે છે કે ઘેર મારા ઉજાણી છે..

@બેનામ