હું ભાવના ભટ્ટ અમદાવાદ રહું છું. મારો જન્મ આણંદ જિલ્લાના ગામડી ગામમાં થયો હતો અને અમદાવાદ ખાતે લગ્ન થયા રાજેન્દ્ર કુમાર ભટ્ટ સાથે.મને નાનપણથી જ વાંચવાનો અને લખવાનો શોખ છે મારે એક દીકરી છે અને દિકરો છે બન્ને ના લગ્ન થઈ ગયા છે. અને મારુ એક અજબ ગજબ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે. હું વોટ્સ ઓપ ના કવિ લેખકોના હરિફાઈના વિવિધ ગ્રુપમાં છું.મારુ બ્રાહ્મણ મહિલા સેવા સમિતિ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.. મારી એક કવિતા દિવ્ય ભાસ્કરમા છપાઈ હતી. અખાંડ નંદ, સખી, વિવેકગ્રામ, સ્ત્રી મેગેઝીનમાં મારી રચનાઓ આવી છે.


Bhavna Bhatt verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
1 तास पूर्वी
Bhavna Bhatt verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
1 दिवस पूर्वी
Bhavna Bhatt verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
1 दिवस पूर्वी
Bhavna Bhatt verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
1 दिवस पूर्वी
Bhavna Bhatt verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી धार्मिक
1 दिवस पूर्वी
Bhavna Bhatt verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विचार
2 दिवस पूर्वी
Bhavna Bhatt verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विचार
2 दिवस पूर्वी