...


Binita Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 महिना पूर्वी
Binita Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
3 महिना पूर्वी

"આપણે કેટલું અલ્પ જાણીએ છીએ અને એ જાણતા પહેલા પણ કેટલું બધું જાણવું પડે છે."

Binita Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
4 महिना पूर्वी

સૌ ને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ... ?

Binita Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विनोद
4 महिना पूर्वी
Binita Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી ब्लॉग
4 महिना पूर्वी