Marathi Poem status by PRADIP on 15-Aug-2019 02:19pm

बापाजीच्या हायलींत येती शेट शेतकरी

दारी खेटराची रास घरीं भरली कचेरी

गांवामधी दबदबा बाप महाजन माझा

read more

अजून पहा   मराठी कविता स्टेटस | मराठी विनोद