Marathi Religious status by vinayak mandrawadker on 08-Sep-2019 05:11pm

बाप्पा येणार, येणार
असे म्हणत म्हणत,
बाप्पा आला आणि गेला ही,
काय करावे कळत नाही
कुठे शोधू बाप्पा ला।
पुढच

read more

अजून पहा   मराठी धार्मिक स्टेटस | मराठी विनोद