Marathi Thought status by Ramnath Chaudhari on 28-Jun-2020 10:26am

प्रत्येकवेळी सोबत असेलच असे नाही एकट्याला भोगावे लागतात असेही क्षण असतात काही

अजून पहा   मराठी विचार स्टेटस | मराठी विनोद