Marathi Poem status by Suryakant Majalkar on 29-Jul-2020 08:18am

कठीण आहे जगणे वेडे तुझ्याविना
मी रोजच मरतो येथे सांगू अता कुणा (१)
ते फुल गूलाबाचे नव्हते कधीच माझे
उगाच काट्

read more

अजून पहा   मराठी कविता स्टेटस | मराठी विनोद