Marathi Poem status by Shraddha on 31-Jul-2020 10:37am

आज डोळे मला न सांगताच रडू लागले ,
त्यांना कारण विचारताच तात्काळ त्यांनी मनातील तुझ्या आठवनींनकडे इशारा केला.
read more

अजून पहा   मराठी कविता स्टेटस | मराठी विनोद