अलवणी - ९ Aniket Samudra द्वारा भयपट गोष्टी में मराठी पीडीएफ

अलवणी - ९

Aniket Samudra मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

रामुकाकांनी खोलीच्या कोपर्‍यात अंग चोरुन बसलेल्या आपल्या मांजराला जवळ बोलावले. मांजराला मांडीवर घेउन कुरुवाळले, त्याच्या पाठीवर थोपटले आणि मग ते मांजर त्यांनी जयंताकडे दिले. जयंताने प्रश्नार्थक नजरेने रामुकाकांकडे बघीतले. रामुकाकांनी नजरेनेच त्याला आपण जसे केले होते तसे करायला सांगीतले. ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय