फ्रेंडशिप वाली लव्हस्टोरी... - भाग 1 Sourabh Bhujbal द्वारा प्रेम कथाएँ में मराठी पीडीएफ

फ्रेंडशिप वाली लव्हस्टोरी... - भाग 1

Sourabh Bhujbal द्वारा मराठी प्रेम कथा

फ्रेंडशिप वाली लव्हस्टोरी... सकाळ झाली , आई ने जोरात ओरडतच आवाज दिला ..आदित्य तसा खडबडून जागा झाला , घड्याळ पाहिल अन बत्तीच गुल झाली ! आठ वाजले होते , तो चटकन तसाच उठला आणि स्वत:ची आवराआवरी करू लागला. तेवढ्यात ...अजून वाचा