आभा आणि रोहित..६० शेवटचा भाग Anuja Kulkarni द्वारा प्रेम कथाएँ में मराठी पीडीएफ

आभा आणि रोहित..६० शेवटचा भाग

Anuja Kulkarni मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी प्रेम कथा

आभा आणि रोहित..६० शेवटचा भाग रोहित जरा वेळ गप्प उभा होता.. तो काही बोलत नाही हे पाहून बाबांनी बोलायला चालू केले, "तू तर काहीच बोलत नाहीस...बोल रोहित.. काय मनात आहे ते बोल..स्पष्ट बोल.." "ओके.." रोहित बोलला..त्याने ...अजून वाचा