जीवनसाथी...️️ - 12 Bhavana Sawant द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

जीवनसाथी...️️ - 12

Bhavana Sawant मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

सुशांती ला आज अजयच्या आधी जाग आली...तशी ती उठली...अजयकडे लक्ष टाकला तो अजून झोपलेला आहे म्हणून ती फ्रेश व्हायला गेली...फ्रेश होऊन मस्तपैकी आरशासमोर स्वतः चे लांबसडक केस टॉवेल ने पुसत होती...तिने अजय कडे नजर टाकली तर तो अजूनही झोपलेला ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय