जीवनसाथी...️️ - 20 Bhavana Sawant द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

जीवनसाथी...️️ - 20

Bhavana Sawant मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

आज नंदिनी च्या आधी अवि ला जाग आली...त्याने नंदिनी ची झोपमोड होऊ नये म्हणून हळूच तिला बाजूला केले...तिच्या कपाळावर किस केले आणि तसाच उठून तो फ्रेश व्हायला गेला...त्यानंतर जीम ला गेला...जिमवरून आला तरी नंदिनी आपली मस्त झोपलेली होती...तो काहीवेळ ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय