जीवनसाथी...️️ - 30 Bhavana Sawant द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

जीवनसाथी...️️ - 30

Bhavana Sawant मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

आज अजयच्या आधी सुशांती ला जाग येते...ती पाहते तर अजय तिच्या बाजूला डोकं ठेवून झोपला होता...अजय किती थकला होता हे तिला त्याच्या चेहऱ्यावर पाहून दिसतं होते...ती स्वतः च्या हात त्याच्या केसांवरून फिरवते...जरा जवळ सरकून त्याच्या कपाळावर स्वतःचे ओठ टेकवते ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय