जीवन एक अस कोड आहे. त्या कोड्यात अडकला तर सहजासहजी बाहेर पडणे अशक्य आहे. पण मार्ग शोधणे आपल्या हातात आहे. त्यामुळे जीवनाचा आनंद कसा मिळवायचा हे आपल्या हातात तर नक्की आहे. म्हणूनच मी म्हणतो की, जीवन हे शेवटच्या श्वासापर्यंत जगायला शिका. संकटांना मात करायला शिका आणि आपल आयुष्य सुंदर बनवा. तेव्हाच आपल्या जीवनाचे सार्थक होईल ......

Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी विचार
3 महिना पूर्वी

जीवनात आपल्या सोबतीला कुणीही नसताना आपण स्वतःला एकटे समजतो. पण आपण एकटे नसतोच, कारण आपले हृदय आणि मन आपल्या सोबतीला असते. तेव्हाच आपण स्वतःचीच बोलण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला आपण स्वगत म्हणतो. म्हणून आपण केव्हाच एकटेपणाचा आव आणू नका. आपण एका शरीराचा भाग आहोत. त्यात सर्व अवयव येत असते. ते आपल्या सोबतीला असते. MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी विचार
3 महिना पूर्वी

प्रेमाचा रंग हा जीवनात कुणीतरी आली तरच जाणवतो, अशी धारणा आहे. पण प्रेम हे ठराविक व्यक्तींबद्दलच्या भावना दर्शविण्यापलिकडेही प्रेमाची भावना आहे. ती आपल्याला आपुलकी, जिव्हाळा, दया, करुणा, सस्नेह, मैत्री रूपातही दिसत असते. ते आपल्याला हृदयातून दिसून पडते.

MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी विचार
3 महिना पूर्वी

माणसाची किंमत मोजताना आपल्या किती कामी पडतो, हे महत्त्वाचे नसते. पण आपल्यासाठी किती वेळ देतो ते महत्त्वाचे आहे आणि ती वेळ आपल्या आयुष्याच्या अशा टप्प्यातील असेल, ते आपल्या आयुष्याला कलाटणी देणारी असली पाहिजे.

-MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी विचार
4 महिना पूर्वी

प्रत्येकाला स्वतःचे आयुष्य स्वमर्जीने जगण्याचा अधिकार आहे. पण दुसऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यात येताना स्वतः च्या आयुष्यात बदल करूनच येण्याचा प्रयत्न करावा. कारण आयुष्य हे कुणा एकाच नसते. ते दोन व्यक्तीच्या हृदयाचं असते. त्यात तळजोळ करावीच लागते. म्हणून मन मिळालं, हृदय मिळालं, प्रेम मिळालं तरी आपण व्यक्ती अपूर्ण असतो. ते कोणत्याही रुपात.

-MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी विचार
6 महिना पूर्वी

दुःखाच्या या लाटेत, तू स्वतः ला सावरुन उठ. तुझ्या जीवासाठी, तूच सार्थी बनून ये.
अशा या संकट प्रसंगी, तूच हिमतीने जागा हो. संकटाला घाबरून, स्वतःची हानी करू नको. आपल्या पाठीमागे असलेल्यांना तूच तारणहार आहे.
म्हणून घाबरून नको. पेटून उठून उभा राय. यास संकटाचा सामना कर, आणि उभा राह.

MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी प्रेरक
6 महिना पूर्वी

दुःखाच्या या लाटेत, तू स्वतःला सावरुन उठ.
तुझ्या जीवासाठी, तूच सार्थी बनून ये.
अशा या संकट प्रसंगी, तूच हिमतीने जागा हो.
संकटाला घाबरून, स्वतःची हानी करू नको.
आपल्या पाठीमागे असलेल्यांना तूच तारणहार आहे.
म्हणून घाबरून नको. पेटून उठून उभा राय.
यास संकटाचा सामना कर, आणि उभा राह.

MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी सुविचार
7 महिना पूर्वी

आपल्या आयुष्याची वाट ही कठीण असली तरी चालेल. त्या कठीण परिस्थितीत जो स्वतः ला सिद्ध करतो. आणि आपल्या जगण्याला वेगळे पैलू देऊन आव्हानाला तोंड देतो तोच खरा श्रीमंत समजायचं.

MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी प्रेरक
7 महिना पूर्वी

तुमच्या जगण्याला अर्थ आहे ?

माणूस कितीही संकटात असला तरी हार पत्करू नका. कारण आपलं जीवनच अस आहे. ते आपल्या हार पेक्षा आपल्या सहनशीलतेवर अवलंबून आहे. म्हणून तुम्ही मनाने मजबूत व्हा.आणि जगण्याचा आस्वाद घ्या.

MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी प्रेरक
7 महिना पूर्वी

पैशाची श्रीमंती ही मनाच्या श्रीमंती पेक्षा लहान आहेच.
म्हणूनच पैशाचा गर्व करू नका. मनाची श्रीमंती आपल्या कर्तृत्वाचा अनमोल ठेवा आहे. तो सर्वाकडे असतोच असे नाही.

MBD

अजून वाचा
Maroti Donge तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी सुविचार
7 महिना पूर्वी

एकमेकांची साथ असणे हीच आपल्या आयुष्याची जगण्याची उमेद आहे. आयुष्यात प्रेम करून चालत नाही. पण त्या प्रेमाला टिकवून ठेवण्याची जिद्द आपल्या अंगात असली पाहिजे. तेव्हाच त्या दोन प्रतिबिंबरुपी प्रेम एकरूप होऊन टिकवून राहण्यास मदत होते...!

MBD

अजून वाचा