મિત્રો હું કોઇ લેખક , શાયર કે કવિ નથી હું માત્ર એક સારો કોપી પેસ્ટર જ છું , કે જે સારી સારી પોસ્ટ , પીકચર મેસેજ કે સુવાકય તથા લાગણી સભર લેખ મારા મિત્રો મા સારી વસ્તુ વહેંચી ને એક નિર્દોષ આનંદ અનુભવું છું .


Haresh Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 तास पूर्वी
Haresh Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 तास पूर्वी

पल - पल रंग बदलतें हैं
ऐ दुनिया वाले ,,,

और सब लोग पूछ रहें हैं
कि होली कब है ,?

Haresh Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 दिवस पूर्वी

*🕸मेरे हिस्से में हक़ीक़त ना थी*


*इसलिए मैंने ख़्वाबों से गुज़ारा किया*,,,,✍🏻

Haresh Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
3 दिवस पूर्वी
Haresh Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
4 दिवस पूर्वी