દિલ થી વિચારું છું , અને દિમાગ થી કામ કરું છું....બસ આવુ જ કંઈક કર્યા કરુ છું....


Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ रात्री
12 महिना पूर्वी

???

Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English विचार
12 महिना पूर्वी

???

Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ प्रभात
12 महिना पूर्वी

???

Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ प्रभात
12 महिना पूर्वी

मेरे घर की खिड़कीयाँ भी...
करने लगी थी तुमसे प्यार,
बहुत समझाया...
फिर भी करती थी तुम्हारा इंतज़ार..
बोला मेने... की..
मत करो इतना प्यार...
अब नहीं आयेगा वो बार-बार...
देखने तुम्हारा हाल-बेहाल...
???

अजून वाचा
Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English विचार
12 महिना पूर्वी

આળસ અને અભિમાન આ બંને માણસ ના જીવન ના સૌથી મોટા શત્રુઓ છે...
આમાનો એક માણસ ની પ્રગતિ થવા જ નથી દેતો..
અને...
બીજો થયેલી પ્રગતિ ને દુગૅતી માં ફેરવી નાંખે છે..
???

अजून वाचा
Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English विचार
12 महिना पूर्वी

સંતોષ એ જીવન ની સૌથી મોટી કમાણી છે....
માણસ પાસે બધું જ હોય પણ સંતોષ ના હોય તો એ બધું જ નકામું છે... સાહેબ ???

Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ प्रभात
12 महिना पूर्वी

???

Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
12 महिना पूर्वी

મળશે તને ''સફળતા''...
પેલા ''મહેનત'' કરતા તો શીખ...
પામીશ તું ''આનંદ'' જીવન માં..
પેલા ''ખુશ'' રહેતા તો શીખ...
કહેવાનું બસ આટલું જ છે.. કે..
બનીશ તું ''હકદાર'' તારી દરેક જોઈતી વસ્તુઓ નો..
પેલા.. એને "લાયક" બનતા તો શીખ..
???

अजून वाचा
Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English विचार
12 महिना पूर्वी
Hetanshi Patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English धार्मिक
12 महिना पूर्वी

???