શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....


HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 आठवडा पूर्वी

પ્રેમીઓના દિવસોની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે, હું મારા રૂટિન મુજબ એક્ટિવા પર જતી હતી, એક મજદૂર યુગલ 80ના જમાનાની બાઇક પર, 2020ના જમાનામાં રિવાજ કહેવાય એમ માજીએ દાદાના ખભે હાથ રાખ્યો હતો, ને દાદા પણ માજી માંડ બેસતા શીખ્યા હશે, એવી દરકારથી એકદમ ધીમી ગતિએ ગાડી હાંકતા હતા, ખભે રાખેલા એ હાથમાં સાચો પ્રેમ પરિપૂર્ણ થયેલો વર્તાતો હતો. સાચા વેલેન્ટાઈન સંતો મને એ લાગ્યા. જમાનાની ધૂળ ફાકી ઘરડા થયેલા ને કરચલી પડેલા હાથ ને એકબીજાની દરકાર... એમને ક્યાં કહેવાની જરૂર રહે છે  will u be my velentain...... આખો મહિનો મારી નજર સમક્ષ ઉભો થઇ ગયો. બધા દિવસો એ એક પળમાં ઉજવાઈ ગયા.... Happy februari all of u.....

अजून वाचा
HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 आठवडा पूर्वी
HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शुभ प्रभात
3 आठवडा पूर्वी
HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विचार
3 आठवडा पूर्वी
HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विचार
3 आठवडा पूर्वी
HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शुभ प्रभात
3 आठवडा पूर्वी
HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
4 आठवडा पूर्वी

दायरे अपने समेटे बैठे है,
रुख हवाओ के मोड़कर बैठे है,
फ़ज़ा की राह जलाकर,
आसमा की चाह लिए बैठे है ।।

HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 आठवडा पूर्वी
HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 आठवडा पूर्वी
HINA verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 आठवडा पूर्वी