Hello... I am Anuja Kulkarni. For me, writing is like a stress buster.. Along with that, I love spending time in nature. Spending time in nature makes me feel more alive and inspires me to write. Few of my hobbies are writing, photography, bird watching, reading etc..


Anuja Kulkarni तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English धन्यवाद
2 वर्ष पूर्वी

Thanks a lot readers!! :-)

Anuja Kulkarni तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी कविता
3 वर्ष पूर्वी

#Kavyotsav 2

ऊन पावसाच्या खेळात, हळूच येत इंद्रधनुष्य,
सुखावून जात साऱ्यांचीच मन!
आयुष्यही आहे असच,सुख दुःखाच्या खेळात,
एक क्षण आनंदाचा बदलून टाकतो सारच जीवन!

अजून वाचा