Hey, I am reading on Matrubharti!


Madhavi Mahesh Pophale तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
1 वर्ष पूर्वी

<div dir='ltr'>#Kavyotsav .</div><div><br></div><div>*प्रेम*</div><div><br></div><div>खरचं प्रेम म्हणजे प्रेम</div><div>आणि तुमचं आमचं सेम असतं तर ...</div><div>वृद्धाश्रमात टाकलेल्या आई बापाला प्रेमासाठी रडावं लागलं नसतं...</div><div><br></div><div>प्रेम तुमच आमचं सेम असतं तर एकतर्फी प्रेमाने जीव देणा-या प्रेमी युगुलांना अर्धवट आयुष्याला मुकावं लागलं नसतं...</div><div><br></div><div>प्रेम म्हणजे प्रेम आणि खरच</div><div>तुमचं आमचं सेम असतं तर...</div><div>इस्टेटी साठी रक्ताच्या त्या नात्याला गळा दाबून मरावं </div><div>लागलं नसतं....</div><div><br></div><div>प्रेम तुमचं आमचं सेम असतं</div><div>तर....</div><div>राखी च्या हातात </div><div>चाकू,सुरी ,कोयत्याला </div><div>धरावं लागलं नसतं..</div><div><br></div><div>प्रेम म्हणजे प्रेम असतं</div><div>अनं तुमचं आमचं सेम असतं </div><div>तर....</div><div>अडाणी माझ्या आया बहिणींना </div><div>ब भ म न पासून दूर रहावं लागलं </div><div>नसतं...</div><div><br></div><div>प्रेम म्हणजे प्रेम</div><div>अन तुमचं आमचं सेम असतं </div><div>तर....</div><div>कृष्ण पेंद्या च्या मैत्रीचं उदाहरण </div><div>कुणाला द्यावं लागलं नसतं....</div><div><br></div><div>प्रेम म्हणजे प्रेम </div><div>तुमचं आमचं सेम असतं तर </div><div>राग ,लोभ ,मत्सर विसरून </div><div>उच निच भेद विसरून</div><div>जात पात सारं विसरून</div><div>एकतेने समाजात वावरता आलं असतं...</div><div>जर प्रेम तुमचं आमचं सेम असतं.</div><div><br></div><div >सौ.माधवी महेश पोफळे.</div>

अजून वाचा