હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...


Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विनोद
24 तास पूर्वी

તમારા દુશ્મનો/competitors ને નફરત ના કરો...

કારણ કે વાસ્તવિકા એ જ છે કે,
તમારા દુશ્મનો જ દોસ્તો કરતા તમારું વધારે ધ્યાન રાખે છે.. 😀🤣

#priten 'screation#

अजून वाचा
Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
2 दिवस पूर्वी

સંસ્કાર વગરની સંપત્તિ = આપત્તિ

સંપત્તિ = Money,
આપત્તિ = problem.

#priten 'screation#

Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी सुविचार
3 दिवस पूर्वी

Carrier मे सफल होना जरुरी है ।

मगर जिन्दगीमे सफल होने के लिए
सरल
होना जरुरी है ।

#priten 'screation#

Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English सुविचार
4 दिवस पूर्वी

Don't waste energy in PROVING self,
Just
IMPROVE ..

#priten 'screation#

Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
5 दिवस पूर्वी

जिसको देख्के दिल जवा हो जाए वोह प्रेम नही, मगर जिसको देख्के येह confidence आए की इसके साथ बुढापा भी अच्छी तरह गुज़र जाएगा , वोह सच्चा प्रेम है ।

कोई एक फुल के बदलमे आपके सारे काँटे लेले वोह ही है सच्चा प्रेम ।

Happy valentine day

#priten 'screation#

अजून वाचा
Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
6 दिवस पूर्वी

આપણે velentine week days માટે બહુ જ exited હોઇએ છીએ.. પણ આપણા parents તો આપણા માટે ઍ બધુ life time celebrate કરતા હોય છે..
જ્યારથી જન્મીએ ત્યારથી તેમનુ unconditional PROMISE હોય છે કે તમને કોઈ તકલીફ નહી પડવા દઈઍ અને મરતે દમ તક તેઓ આ PROMISE નિભાવે છે..
TEDDY તો ઠીક, તમારા કબાટોને રમકડાઓ થી ભરી દે છે. અરે ખુદ ઘોડો બનને પીઠ ઉપર બેસાડી આખા ઘરમા ફેરવે છે..
જ્યારે પણ આપણે તકલીફમા હોઇએ ત્યારે કાઈ પણ બોલ્યા વગર HUG કરે ત્યારે બધા જ દર્દ ગાયબ થઈ જાય છે..
CHOCOLAT શુ, કેટલાય પ્રકારની વાનગીઓ બનાવીને ખવડાવે છે (sweegy કરીને નહી)
જ્યારે આપને જન્મીએ છે ત્યારે અને મોટા થઈએ ત્યાં સુધી કેટલીઍ ચુમિઑ (KISS) થી નવડાવી દે છે..
બાળકો માટે નથી જોતા કોઈ DAY કે નથી જોતા કોઈ NIGHT...

અને મઝાની વાત ઍ છે કે એ લોકો આવા કોઈ DAYS નતા ઉજવતા છતા એમની marriage life આપણા કરતા સારી હતી...
😀😀

#priten 'screation#

अजून वाचा
Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
6 दिवस पूर्वी

तुने मेरे हथेलीमे कया KISS करदी,
मेरे किस्मतकी लकीरें बदल गई।

Happy KISS day.

#priten 'screation#

Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
7 दिवस पूर्वी

ए ज़िंदगी,
आ, आके मुज़े गले मिल
क्योकी तुज़े तो देखा है मैने सिर्फ ख्वाबोंमे

Happy HUG DAY my dear ज़िंदगी 👍

#priten 'screation#

Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
7 दिवस पूर्वी

रखता हु जब तेरे कन्धेपे सर
हो जाता हु दुनियासे बेखबर
करता हु जब तुज़े HUG
भुल जाता हु सारा जग
Happy HUG Day
#priten 'screation#

Priten K Shah तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English सुविचार
1 आठवडा पूर्वी

A man is known by his words and PROMISE..

The respect you get depends on how much respect you give to your PROMISE..

Happy PROMISE Day..

#priten 'screation#