કેમ બતાવું તને મારો પ્રેમ કરવાનો અંદાજ હદમાં રહીને બેહદ પ્રેમ કરયો હતો તને .....આખું વર્ષ એણે લાગણીઓ ધોમેધોમ કાઢી ,
શ્રાવણીયો આયવો ને અંતે એણે રોન કાઢી .

- આશિષ અઘેરાં
"મુસાફિર"

અણધારી ઠોકરના સ્વાદ બહું જ ચાખ્યા છે..
માટે જ..
સપનાંઓ હવે કાચની પેટીમાં રાખ્યા છે...

Rahul.....Purani... तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
12 महिना पूर्वी

अमीरी में क्या है
जो फकीरी में नही ,,,
दुनिया मेरी भी नही तो दुनिया तेरी भी नही...

Rahul.....Purani... तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
12 महिना पूर्वी

रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.....काँटों पे चलके मिलेंगे साये बहार के.....

Rahul.....Purani... तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
12 महिना पूर्वी

ज़िन्दगी खेल
खिलाती रही हमको,

और हम ख़ुद को
मदारी समझते रहे..।

Rahul.....Purani... तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 वर्ष पूर्वी

प्यार अगर चेहरे से होता तो ऊपर वाला दिल नहीं बनाता!

Rahul.....Purani... तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 वर्ष पूर्वी

#तुम क्यों इतना महसुस होते हो...?
ना होने पर भी होते हो....।।

Rahul.....Purani... तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 वर्ष पूर्वी

सच कहा था मुझे एक फ़क़ीर ने

तुझे यार तो मिलेगा पर तड़पाने वाला

????

Rahul.....Purani... तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 वर्ष पूर्वी

अकेलापन बोध कराता है
दुनिया में अपनी व्यर्थता की
और एकांत बताता है कि
ये दुनिया व्यर्थ है।

Rahul.....Purani... तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
1 वर्ष पूर्वी

પ્રણયના પંથ પર કયારેક લહેરાતો હતો પાલવ,
નજર સામે હવે મૃગજળ રૂપે દેખાય છે રસ્તો...

-રતિલાલ અનિલ