ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_ZindgiiiRidhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 3" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19889216/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-3

अजून वाचा

કેટલાક લોકો ધર્મ નું આચરણ કરતાં હોય છે,
કેટલાક લોકો ધર્મ ને આદર્શ માનતા હોય છે.

આ આચરણ અને આદર્શ વચ્ચે નો તફાવત જ
સાચા ખોટા "ધર્મ" નો ભેદ પારખે છે.

-rhythm...✍️

अजून वाचा
Ridhsy Dharod verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कथा
2 आठवडा पूर्वी

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 2" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19888632/padamani-2

अजून वाचा
Ridhsy Dharod verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कथा
2 आठवडा पूर्वी

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "બાપુજી ને પત્ર" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19887377/bapuji-ne-patra

Ridhsy Dharod verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कथा
3 आठवडा पूर्वी

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19888023/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha

अजून वाचा

IF You Don't Found
Good Listener

Pen it Down

Intelligent Reader will automatically Listen it😜_rhythm...✍️

Rhythm...✍️

Ridhsy Dharod verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English सुविचार
3 आठवडा पूर्वी

Rhythm...✍️

Ridhsy Dharod verified तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कथा
4 आठवडा पूर्वी

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "બાપુજી ને પત્ર" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19887377/bapuji-ne-patra