શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ્


rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી सुविचार
2 दिवस पूर्वी

મુઠ્ઠીમાં જે ખુશીઓ બંધ છે,
એ બધામાં વહેંચી દો,
તમારી હોય કે મારી
હથેળી તો એક દિવસ
ખાલી જ રહી જવાની છે....

rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
4 दिवस पूर्वी

"બહુ સંભાળીને ચાલવું સંબંધોના વરસાદમાં,

એના રેઇનકોટ નથી મળતાં ક્યાંય બજારમાં."

.............જે સંબંધને વરસાદમાં રેઇનકોટની જરૂર પડે એવા સબંધ શું કામના?

તમ-તમાતી ધૂપ હોય..
કે હોય ધમધોકાર વરસાદ....
સંબંધના ફૂલો તો હર મોસમમા મહેકતા જ રહે...
એ ક્યાં આવરણના ઓશિયાળા.......!!!!

अजून वाचा
rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी कविता
1 महिना पूर्वी

उन्हें "हद" पसंद है,
लेकिन हमें
वो "बेहद" पसंद है।
...."RUP"

rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી कविता
2 महिना पूर्वी

શાયરીઓ તો અતરંઞી હોય દોસ્ત
શબ્દો ને પકડી તું ખોટી બબાલ ન કર...

સમજણનો ગુણ મારામાં નથી એ સ્વીકાર્યું...
પણ તારામાં છલોછલ રહેલા આ ગુણને બદનામ ન કર....

ઈચ્છાઓ તો અસંખ્ય રહેવાની જ જીવનમાં....
પાર પાડવા વિશ્વાસ નીલામ ન કર...

શી ખબર કેટલું જીવીશું આમ સાથમાં...
હાથમાં આવેલી પ્રેમની ક્ષણોને બરબાદ ન કર.....

લાવી 'બહાર' જીંદગીમાં મારી‌....
પાનખર બની વરસાદ ન કર....

ચાહું છું ઈશ્વરની માફક તને હું...
અજાણ બની ઈનકાર ન કર.....

ગમી ગયો છે તું મને દિલથી....
નજરના ગમા-અણગમાની વાત ન કર....."RUP"

अजून वाचा
rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 महिना पूर्वी

નિર્જીવ કલમ પણ વૃક્ષ માં જીવન દોરી જાય......
જર્જરિત સબંધ પણ હૂફના વચન ગોખી જાય...."RUP"

rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
2 महिना पूर्वी

લે .... વચન આપ્યું તને....


ચાહીશ ફકત તને...
તારાથી કશું જ નહીં...."RUP"

rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
2 महिना पूर्वी

कुछ फासले तुम भी तो मिटाओ..
हम तुम तक आएं भी तो कहाँ तक आएं..!.....:अब फासला रहा है कहां है!!!
मैं तो "तुम" बन गई,
तुम भी तो" मैं" बन के दिखाओ।

अजून वाचा
rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 महिना पूर्वी

હાલ,, એક સંબંધ એવો બાંધી લઈયે..

હોય ભલેને અંતર અનંત..

સુખ દુખ માં છે સથવારો
'એનો;
હાલ,અંતરંગમા
વિશ્વાસ એવો કાયમ કરી લઈયે...

अजून वाचा
rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
2 महिना पूर्वी

એક પ્રેમ એવો કરી લઈએ..

સાથે ભલે ના રહીએ
પણ...

એક બીજા ને સાથ આપી

જીવી લઈએ?

હોય ભલે અંતર ઘણું લાંબુ..

અંતરથી મળી લઈએ? "RUP"

अजून वाचा
rupal patel तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी मजेदार
3 महिना पूर्वी

काश !!!!!
घर का काम भी कोरोना जैसा होता!!!!!
छुते ही हो जाता;
"RUP"