તારી યાદને આદત પડી ગયી રોજ મારી પાસેઆવવાની, નહીતર મને ક્યા આદત હતી, રોજ તને યાદ કરવાની...


Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 दिवस पूर्वी

तुम मेरे साथ रहो या
ना रहो,
पर मेरी दुआओं में
हमेशा रहो गे ............♥️♥️♥️SB

Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી विनोद
2 दिवस पूर्वी

.

*"કોરોના"* અને *"લગ્ન"* બન્ને સરખા લાગે છે..જેમકે...._😂

1 કોરોના હાથ મિલાવવાથી થાય અને લગ્ન હસ્ત મેળાપથી થાય છે.....😂
2. બંનેમાં જાન જાય છૅ.😂
3. બન્નેની દવા હજી શોધાણી નથી.😂
4. લગ્નના ચાર ફેરા અનૅ લોક ડાઉનના ચાર ચરણ...😂
5. બન્ને માણસોના મેળાવડાથી થાય છે.
6 .બન્નેમાં જેમ સમય પસાર થાય તેમ તેમ અસર વધે.😂😂
7.બન્નેમાં હૉમ કૉરૉન્ટાઈન થવુ પડે😂 છે.કોરોનામા 14 દિવસ પછી છુટકારો અને લગ્નમાં સાત જન્મ પછી છુટકારો.😂
8. લગ્નમા કન્યા પધરાવો સાવધાન બોલવામા આવે છે,કોરોનામાં પણ સાવધાન કરવામા આવે છે.😂
9.લગ્નમા ચોથા ફેરા પછી અને કોરોનામા ચોથા ચરણ પછી હરવા ફરવાની છૂટ મળે છે.😂
10. કોરોના રોગમાં નાકમાથી પાણી વહે જ્યારે લગ્ન માં આંખમાથી પાણી નીકળે.
11. કોરોના વાઇરસ ચીનથી આવ્યો છે બીજો સાસરેથી આવ્યો છૅ, બન્ને જ્યાથી આવ્યા છે ત્યા બધા સૂરક્ષિત છે.😂
12.બન્ને રોગમાં અસર તો હૃદયની આસપાસ જ થાય છે.😂😂
એક મા *ઉકાળો* અને
બીજા માં *લોહી* ઉકાળો...😂

अजून वाचा
Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
5 दिवस पूर्वी

*मिलावट है तेरे ईश्क में इत्र और शराब की* ,


*कभी हम महक जाते है , तो कभी बहक जाते है* .....

Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शायरी
1 आठवडा पूर्वी

Mind well .............!!
We always take for granted the people .... who we love , like , respect or need in life ....& ultimately end up loosing them ..coz they taken for granted........!!
GA & hv a trusting Tuesday

Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
1 आठवडा पूर्वी

ना निकाह है, ना फेरे है ...........
बस ऍहसासो से हम तेरे है ......।♥️♥️♥️SB

Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
2 आठवडा पूर्वी

याद करते हैं हमें ।♥️
पर बात नहीं करते 😔😔

-Sangita Behal

Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी विनोद
2 आठवडा पूर्वी

*डियर महाराष्ट्र राज्य सरकार.....*

*हमे कोरोनासे लड़ना है,*

*कँगना से नही!!*

😂 😂 😂

Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी शायरी
2 आठवडा पूर्वी

*डाकिए के भेष में आया था वक़्त....*

*और इक ख़ाली यादों का लिफ़ाफ़ा दे गया...!!*

Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले हिंदी कविता
3 आठवडा पूर्वी

प्यार दे कर जो हमें विदा हुए संसार से,
आओ उनका स्वागत करें आज से ।
वो हुए पुरखो में शामिल जो कभी थे साथ में,
आज से नमन करेंगे हम मन के द्वार से।🙏🙏 सभी पितरों को सादर नमन🙏🙏🙏🙏

अजून वाचा
Sangita Behal तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले ગુજરાતી शायरी
3 आठवडा पूर्वी

દરેક સંબંધ તમને કહેશે
સાહેબ..
કે હું તારી લાગણીઓ ને સમજી શકું છું
પણ એક સાચો સંબંધ કહશે કે હું તારી લાગણીઓ ને અનુભવું છું.

अजून वाचा