Hey, I am writing on Matrubharti!

Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
1 महिना पूर्वी
Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
1 महिना पूर्वी
Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
2 महिना पूर्वी

संध्याकाळ ,तिची आठवण आणि हुरहूर...

Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
4 महिना पूर्वी

कुशीत शिरुन रडायचीस तेव्हा
मोकळं व्हायचं तुझं आभाळ
सहज बोलताना भान सैलावता
माझ्याच बोलांनी तू शब्दबंबाळ.....

©संजय गुरव "सदासन"

अजून वाचा
Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी ब्लॉग
4 महिना पूर्वी

अवेळी पाऊस
नको रोखून पाहूस
वळीव जातोच कोसळून
तू नकोच जाऊस

©संजय गुरव (सदासन)

Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी धार्मिक
4 महिना पूर्वी
Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी कविता
5 महिना पूर्वी

आमच्या गावाकडे...

Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
6 महिना पूर्वी

शब्द एक अर्थ अनेक... शब्दांतर

Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
6 महिना पूर्वी

नया सवेरा....

Sanjay Gurav तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
6 महिना पूर्वी

इच्छाशक्तीचा दुष्काळ...