×

Novels Stories free PDF Download | Matrubharti

आयुष्याचं सारं ( भाग -11)
by Komal Mankar
 • (0)
 • 0

बौद्ध  जीवन कर्म सिद्धांत ..   माणूस हा आजच्या गतकाळाच्या आणि येणाऱ्या काळात जो काही असतो तो त्याच्या क्रमाने घडतो ... त्यांचे कुशल कर्म त्याला चांगल्या मार्गाने नेतात आणि त्याचे ...

बयरी कादंबरी भाग 3
by Sanjay Yerne
 • (0)
 • 4

"बयरी" कादंबरी भाग ३        गावातील शाळेजवळील मोकळी जागा, त्या शाळेला लागून वट्टा होता. तिथचं रात्रोला लोक जमायचे. त्यापासून तीन चार घर आड एक पडकी झोपडी होती. गवताने ...

भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग ५)
by vinit Dhanawade
 • (0)
 • 4

"आम्ही रस्ता हरवलो.... दुसरीकडे जायचे होते आम्हाला, भलतीकडेच आलो. तसे सगळ्यांकडे मॅप आहेत, तरी कसे हरवलो काय माहित ? " आकाश हसला त्यावर... " इकडे नकाशे वगैरे असा काही चालत ...

मला काही सांगाचंय.... - Part - 11
by Praful R Shejao
 • (1)
 • 28

११. एक नवीन पहाट डायरी वाचत असता पहाटेचे 5 केव्हा वाजले सुजितला कळलं नाही. डायरीचे शेवटचे पान वाचून झाल्यावर त्याने डायरी बंद करत पापण्यांवर थांबलेले आसवं पुसले. डायरी मांडीवर ...

ना कळले कधी - Season 1 - Part 10
by Neha Dhole
 • (6)
 • 78

आर्या ला बोलून सिद्धांत ची काळजी एकदम कमी झाली. त्याही पेक्षा उद्या पासून ती ऑफिस ला येणार हे ऐकून. आणि तो निश्चित होऊन कामाला लागला. आर्याला सिद्धांतने फोन केल्याचं ...

आयुष्याचं सारं ( भाग -10)
by Komal Mankar
 • (2)
 • 8

कुठे शोधू रे मी तुला आता ?? म्हणतात कल्पने पेक्षा वास्तव खूप भयंकर असते . कवी लेखकच तो असतो जो फक्त काल्पनिकतेला वास्तविकतेच वळण देतो . पण वास्तविकता किती भयाण ...

भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग ४)
by vinit Dhanawade
 • (0)
 • 14

 चार दिवस सहल होती त्यांची.... तशी दरवर्षी पावसात सहल जायची त्यांची.... प्रत्येकवेळेस एक-एक दिवसच जायची. यावेळेस मात्र जरा जास्त दिवसांची ठरवली होती. एका अनोळखी ठिकाणी जायचे हे ठरले होते.एकूण ...

मला काही सांगाचंय..... - Part - 9 - 10
by Praful R Shejao
 • (2)
 • 29

९. डायरीचं गूढ कुमारला आपण पूर्ण समजलो नाही .... निदान जिवलग मित्र या नात्याने तरी... असं सुजितला वाटून गेलं... काय लिहलं असेल त्यानं यामध्ये आणि कुणाबद्दल? मनात असे विचार ...

आयुष्याचं सारं ( भाग -9)
by Komal Mankar
 • (0)
 • 2

हिंदू कोड बिल आणि भारतीय स्त्री ....   भारतीय स्त्री अनेक वर्ष आणि आजही बघतो रूढी परंपरेच्या बंधनाने जोखण्डाने बांधलेली आहे . आपली भारतीय संस्कृती म्हणजे पुरुषप्रधान . त्या पुरुषप्रधान ...