Hey, I am reading on Matrubharti!


Suchita Ghorpade तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी ब्लॉग
3 वर्ष पूर्वी

#LoveYouMummy मातृभूमी.. ‘ने मजसी ने परत मातृभूमीला.. सागरा प्राण तळमळला..’ सावरकर.. किती, काय काय सहन केले या देशभक्तांनी.. यांच्या बलिदानाने तुझ्या पारतंत्राच्या शृंखला तुटल्या पण मिळाले का स्वातंत्र्य.. आताही तू भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, महागाई या कधीही न तुटणा-या शृंखलेतच श्वास घेत आहेस. “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”.. तुझे स्थान काय आहे याची सगळ्यांना परत परत का म्हणून आठवण करून द्यावी लागते.. तुला ‘सोने के चिडिया’ म्हणून गौरविले जायचे.. आता फक्त घोटाळे, अपराध यांचे व्रण खोलवर शिरलेत.. वेदनेने तू तडफडत आहेस.. पण हे बंध लाथाडून आता तुला उठायचे आहे.. विश्वस्वरूपी जगधारिणी.. संकटी तारिणी तू.. या प्रलयंकारी तांडवा नंतर सृजनातुनी रंग भरणार आहेस तू.

अजून वाचा

#LoveYouMummy

मातृभूमी...

‘ने मजसी ने परत मातृभूमीला.. सागरा प्राण तळमळला..’ सावरकर.. किती, काय काय सहन केले या देशभक्तांनी.. यांच्या बलिदानाने तुझ्या पारतंत्राच्या शृंखला तुटल्या पण मिळाले का स्वातंत्र्य.. आताही तू भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, महागाई या कधीही न तुटणा-या शृंखलेतच श्वास घेत आहेस.

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”.. तुझे स्थान काय आहे याची सगळ्यांना परत परत का म्हणून आठवण करून द्यावी लागते.. तुला ‘सोने के चिडिया’ म्हणून गौरविले जायचे.. आता फक्त घोटाळे, अपराध यांचे व्रण खोलवर शिरलेत.. वेदनेने तू तडफडत आहेस..

पण हे बंध लाथाडून आता तुला उठायचे आहे.. विश्वस्वरूपी जगधारिणी.. संकटी तारिणी तू.. या प्रलयंकारी तांडवा नंतर सृजनातुनी रंग भरणार आहेस तू.

अजून वाचा
Suchita Ghorpade तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी शायरी
3 वर्ष पूर्वी


बदकाचे तळे 

तळ्याच्या काठाला मनीमाऊ बसली 
बदके पिल्लं पाहून गालातच हसली 

पिल्लू येताच जवळ रडायला लागली          
पिल्लाला आणखीनच काळजी वाटली 
 
मनीमाऊ तुला रडायला काय झालं
डोळ्यामध्ये तुझ्या पाणी का आलं
         
         
काय सांगू बाळा काटा लागला         
काढायला जाता मी आतच गेला 

येशील  का रे बाळा मदत करायला 
जरा येऊन बस इकडे या काठाला 

धूर्त मनीमाऊ गालातच हसली         
पिल्लाला तिची मनिषा कळली 

मनीमाऊ गुज तुझ्या मनीचे कळले 
असे म्हणत पिल्लू हळूच निसटले 

बालकविता-सुचिता प्रसाद घोरपडे
 

अजून वाचा