Please visit my blog at https://aksharatarang.com/


Vrushali तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी विचार
1 वर्ष पूर्वी

प्रत्येक चेहऱ्याची एक कहाणी असते...
कोणाची खळखळणारी तर कोणाची विराणी असते...

- अक्षर तरंग

Vrushali तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी प्रणय
1 वर्ष पूर्वी