I THINK a LOT , But I don't say Much Nature Hope Family Rise And SHINE


VRUSHALI MAHAKAL तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी सुविचार
2 महिना पूर्वी

त्याने घड्याळ दिल ,
पण वेळ द्यायचा विसरून गेला

#वेळेचे निमित्त

vrushali mahakal

VRUSHALI MAHAKAL तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले English शुभ प्रभात
3 महिना पूर्वी

whatever has to happen will happen ANYWAY

VRUSHALI MAHAKAL तुमचे अपडेट्स पोस्ट झाले मराठी प्रेरक
3 महिना पूर्वी

कोणास ठाऊक होतं
ह्या चार
भितींमध्ये
गजा आड होऊन
मोकळा श्वास घेणं देखील
मुश्किल होऊन जाईल

#गो कोरोना
#वृषाली

अजून वाचा