Dilip Bhide

Dilip Bhide

@dilipbhide.296486

(153)

75

98.6k

193.4k

तुमच्याबद्दल

मी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आहे. माझी फॅक्टरी होती पण आता मी निवृत्ती घेतली आहे आणि लिहियाला सुरवात केली आहे.

  • 150
  • 534
  • 579
  • 846
  • 666
  • 891
  • 903
  • 741
  • 990
  • 1k