Dilip Bhide

Dilip Bhide

@dilipbhide.296486

(260)

138

332.7k

625k

तुमच्याबद्दल

मी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आहे. माझी फॅक्टरी होती पण आता मी निवृत्ती घेतली आहे आणि लिहियाला सुरवात केली आहे.

    • 4.2k
    • 10.6k
    • 10.6k
    • 8.3k
    • 8k