मी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आहे. माझी फॅक्टरी होती पण आता मी निवृत्ती घेतली आहे आणि लिहियाला सुरवात केली आहे.

  • 1.3k
  • 1.1k
  • 1.5k
  • 933
  • 1.1k
  • 1.3k
  • 1.7k
  • 1.7k
  • 3.1k
  • 1.4k