नमस्कार , मी शुभम, साहित्य वगैरे विषयी काही जास्त माहिती नाही. साहित्य म्हणजे ज्ञानाचा,अनुभवांचा अथांग सागर आहे, त्यात थेंबभर ओतण्याचा प्रयत्न. पण जे समोर दिसतं, जाणवतं, अनुभवास येतं ते लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. कारण हेच की , प्रसंगी अखंडित वाचीत जावे, दिसामाजी काहीतरी लिहीत जावे. उदाहरणार्थ, माझं लिखाण...