तू काय पाहिलंस? : Learn Marathi - Story for Children

मराठी   |   02m 38s

Amma is surprised that Meera has seen no animals at the zoo - not a monkey, or lion, or even a giraffe... But why did Meera see no animals there? Her lively mother forgets to ask! तू काय पाहिलंस? कथा नन्दिनी नायर “मग! तू झू मध्ये काय पाहिलंस?” आईनं विचारलं. “काही नाही!” मीरा म्हणाली. “काय!” आई म्हणाली. “तू वानरांना उड्या मारताना नाही पाहिलंस? असं?” “नाही!” मीरा नी म्हटलं. “तू सिंहाला डरकाळताना नाही ऐकलंस? असं?” “नाही, नाही.” मीरा उत्तरली. “तू हत्तीला आपली सोंड इकडून तिकडे हलवताना पाहिलं असशील? असं?” “नाऽऽही,” मीरा म्हणाली. “मान लांब करुन ऊंच झाडाची पानं खाणारा जिराफ पाहिला? असं?” “मान लांब करुन? नाही.” “मोराला नाचताना तर पाहिलंच असेल? असं?” “नाही.” “आऽऽ वासून जांभई देताना मगर पाहिलास? असं?” “नाही, आई.” “तू झू पहायला गेलीस आणि एकही प्राणी पाहिला नाहीस?” आईने विचारलं. “अग आई, आम्ही आज गेलोच नाही. आम्ही उद्या जाणार आहोत!” “उद्या!” मीराची आई उद्गारली. . . . . .आणि मटकन् खाली बसली अस्वला सारखं. Story: Nandini Nayar, Illustrations: Soumya Menon Music: Jerry Silvester Vincent Translation: Nandini Nayar Narration: BookBox Animation: BookBox

×
तू काय पाहिलंस? : Learn Marathi - Story for Children