मनाला सुचत ते शब्दांत उतरवायला खुप आवडत.. प्रेम कथा वाचायला आणि लिहायला तर खुपच आवडत..

  • 507
  • (11)
  • 1.2k
  • (12)
  • 1.2k
  • 972
  • (12)
  • 1.4k
  • 1.1k
  • 1.4k
  • 1.2k
  • 1.4k
  • 1.2k