मनाला सुचत ते शब्दांत उतरवायला खुप आवडत.. प्रेम कथा वाचायला आणि लिहायला तर खुपच आवडत..

  • (29)
  • 5.1k
  • (13)
  • 2.5k
  • (13)
  • 2.4k
  • (16)
  • 2.5k
  • (14)
  • 2.3k
  • (13)
  • 2.3k
  • (15)
  • 2.3k
  • (15)
  • 2.2k
  • (12)
  • 2.8k
  • (15)
  • 2.6k