मराठी थरारक कथा विनामूल्य वाचा आणि PDF डाउनलोड करा

कोण? - 1
द्वारा Gajendra Kudmate

भर धाव रस्त्यावर ती बेधुंद धावत चाललेली आहे आणि दोन गुंड तिचा सारखा पाठलाग करत आहेत. ती धावता धावता एका इमारतीत शिरते आणि जाऊन एका ठिकाणी लपून जाते. तिचा ...

सावध - प्रकरण 25 - शेवटचे प्रकरण
द्वारा Abhay Bapat

सावधप्रकरण २५कीर्तीकर पिंजऱ्यात येऊन उभा राहिला.“ हिराळकर, दुग्गल आणि तू असे एकत्र व्यवसाय करत होता?”“ नाही ” कीर्तीकर म्हणाला.“ तुम्ही एकमेकांना ओळखत होतात?” पाणिनी म्हणाला.“ हो.”“ तुमची ओळख कुठली?”“ ...

सावध - प्रकरण 24
द्वारा Abhay Bapat

सावधप्रकरण २४दुसऱ्या दिवशी कोर्ट चालू झालं तेव्हा न्यायाधीश म्हणाले, “ मिस्टर कीर्तीकर ची उलट तपासणी चालू होती काल, ती पुढे चालू करा.”खांडेकर उठून उभे राहिले. “ युअर ऑनर, एक ...

सावध - प्रकरण 23
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण २३दुपारी दोनच्या जेवणाच्या सुट्टीनंतर पुन्हा ज्या वेळेला कोर्टाचे कामकाज सुरू झालं तेव्हा अॅडव्होकेट खांडेकर उठून उभे राहिले . त्यांचे चेहऱ्यावरील काळजी स्पष्ट दिसत होती."युवर ओनर एक विचित्र परिस्थिती ...

सावध - प्रकरण 22
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण २२ न्यायाधीश आपल्या आसनावरून उठताच मायरा पाणिनीला म्हणाली, “ तुम्ही भारीच आहात.त्या साक्षीदाराला मस्तच गंडवलत तुम्ही.” “ त्याने मला ओळखलं नाही हे मी दाखवू शकलो पण तू ...

सावध - प्रकरण 21
द्वारा Abhay Bapat

सावधप्रकरण २१ “ मिस्टर खांडेकर, मला वाटतंय की तुम्ही मला आव्हान दिले होतेत की रुद्रांश गडकरी ला साक्षी साठी बोलावणार आहात, तर मग बोलवा. बघूया आपण त्याला आता काय ...

सावध - प्रकरण 20
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण २०पाणिनी उठला आणि प्रश्न विचारायला तारकरकडे गेला. “ तुला काय माहीत की मी पॅकिंग कंटेनर मधून इमारतीच्या बाहेर पडलो?”“ मी माझा मुद्दा स्पष्ट करतो. मी स्वतः तुला ...

सावध - प्रकरण 19
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण १९मायरा कपाडिया विरुद्धचा खटला सुरू झाला, न्यायाधीश आगवेकर आपल्या खुर्चीत येऊन बसले त्यांनी हातोडा आपटला."राज्य सरकार विरुद्ध मायरा कपाडिया खटला आपण सुरू करतो आहोत दोन्ही बाजूचे वकील तयार ...

सावध - प्रकरण 18
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण १८ दुसऱ्या दिवशी तारकर थेट पाणिनीच्या केबिन मधे घुसला आणि थेट विषयाला हात घातला.“ माझा साक्षीदार रुद्रांश गडकरी ने तुला ओळखलं तुला माहिती असेलच. ”“ खरचं की ...

सावध - प्रकरण 17
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण १७त्यानंतर पुढचा तासभर पाणिनी कनक ओजसच्या ऑफिसमध्ये सँडविच खात आणि कॉफी पीत बसला होता कनक च्या हातात सुद्धा कॉफीचा मग होता तेवढ्यात फोन वाजला कनक बऱ्याच वेळ फोनवर ...

सावध - प्रकरण 16
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण १६दुसऱ्या दिवशी सकाळी अकरा वाजता पाणिनी आपल्या टेबलवर वर्तमानपत्रात आलेली बातमी वाचत होता.‘ वकिलाच्या हाताचे ठसे खुनी हत्यारावर सापडले.खुलासा करण्यास वकिलाचा नकार. स्त्री अशिलाला पोलिसांनी खुनाच्या आरोपात ...

सावध - प्रकरण 15
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण १५“हो नक्की लगेच करूया पोलिसांना सहकार्य करायला मी तयारच असतो. पण हेही लक्षात ठेव तारकर की माझ्या अशिलाचा माझ्यावर जो विश्वास आहे त्याला मी तडा जाऊन देऊ ...

सावध - प्रकरण 14
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण १४ दुसऱ्या दिवशी पाणिनी पटवर्धन आपल्या ऑफिसच्या इमारतीत शिरला तेव्हा सकाळचे अकरा वाजले होते. बाहेरच्या पानाच्या टपरीवर कनक ओजसचा एक माणूस पाणिनीला दिसला.पाणिनीच्या मागोमाग तो आत आला ...

सावध - प्रकरण 13
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण १३पाणिनीची हाताची बोटे वाळायच्या आधीच रिसेप्शन आत आली “पटवर्धन साहेब, बाहेर आणि विमा कंपनीचा प्रतिनिधी वैशाख इंगळे आलेत आणि त्यांना तुम्हाला भेटायचं आहे”“सौम्या त्यांना आत घेऊन ये.”दोघेही ...

सावध - प्रकरण 12
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण १२दुसऱ्या दिवशी पाणिनी आपल्या ऑफिसमध्ये आला तेव्हा कनक ओजस त्याची वाट बघत थांबला होता. “पाणिनी, तू मला जयद्रथ परब याची माहिती काढायला सांगितली होतीस.” कनक म्हणाला“हो बरोबर ...

सावध - प्रकरण 11
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण ११पाणिनीने आपली गाडी मुख्य रस्त्याला आणून वाहतुकीमध्ये आणेपर्यंत सौम्या त्याच्याशी काही बोलली नाही.“आता सांगाल का सर काय झालंय?”“ती हरामखोर सैतानाची अवलाद!”“म्हणजे? तुम्हाला काय म्हणायचे तिने पोलिसांना कळवलं ...

ती कोण होती?
द्वारा Gajendra Kudmate

(मित्रांनो, मी लहान असताना हा प्रसंग माझ्या एका शेजारचा काका सोबत घडलेला होता. त्या प्रसंगाला मी कथेचा स्वरुपात सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात मुख्य नायक शेजारचे काका आणि ...

सावध - प्रकरण 10
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण १० पियुष चा निरोप घेऊन पाणिनी पटवर्धन आपल्या ऑफिसमध्ये आला तेव्हा सौम्या काम करत होती “पोलिसांकडून काही कळलं का सौम्या म्हणजे त्यांचा फोन आला होता का ?किंवा ...

सावध - प्रकरण 9
द्वारा Abhay Bapat

सावध प्रकरण ९ टॅक्सी करून ते पुन्हा आपल्या ऑफिस पाशी पोहोचले इमारतीच्या तळमजल्यावर बसलेल्या वॉचमनला पाणिनी ने विचारलं. “मला कोणी भेटायला आल होत?” “छे: कोणी सुद्धा नाही.” वॉचमन उत्तर ...

सावध - प्रकरण 8
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण ८ मायरा कपाडिया ने आपली गाडी एकदम थांबवली आणि दार उघडून घाबरून उडी मारून बाहेर आली. “काय आहे हे?” पाणिनी कडे बघून ती उद्गारली.“एक माणूस आडवा पडलाय एक ...

सावध - प्रकरण 7
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण ७पाणिनी आणि सौम्या तिथून बाहेर पडले. वाटेत गाडी चालवत असताना पाणिनी सौम्याला म्हणाला, “ठीक आहे सौम्या, मी तुला वाटेत एका ठिकाणी सोडतो. तू तिथून टॅक्सी करून आपल्या ऑफिसमध्ये ...

सावध - प्रकरण 6
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण ६ आपल्या गाडीतून सौम्या ला घेऊन धीरेंद्र तोंडवळकर च्या पत्त्यावर जात असतांना, पाणिनी सौम्याला म्हणाला, “ काहीही म्हण ही पोरगी आवडली मला.” “ पैशाच्या मागे लागलेली पोरगी आहे.” ...

सावध - प्रकरण 5
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण ५आपल्या केबिन मधे जाण्यापूर्वी पाणिनी कनक ओजस च्या ऑफिसात आला.त्याचं ऑफिस ही त्याच मजल्यावर होतं.सौम्या,पाणिनी, तारकर, आणि कनक हे वर्गमित्र होते.अगदी खास,घट्ट मित्र.पुढे तारकर पोलिसात भरती झाला, आपल्या ...

समंध (रस्त्यावरील भूत )
द्वारा bharatchandra shah

प्रस्तावना  : भुताखेतांच्या गोष्टी या लहानपणापासून आपल्या सवयीच्या भाग झाल्या आहेत. भुते ही असतात अथवा नसतात या प्रश्नापलिकडे अनेक रसांपैकी एक जो मनुष्याच्या गरजेचा भयरस आहे त्याचा अनुभव घेण्यास ...

सावध - प्रकरण 4
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण ४ मायरा आणि आदित्य कोळवणकरला आपल्या ऑफिस मधे बसवून पाणिनी पटवर्धन पुन्हा मायरा कपाडिया च्या अपार्टमेंट जवळ आला. आत जाण्यापूर्वी त्याने सौम्याला फोन लावला.“ काय चाललंय तिकडे? अजून ...

सावध - प्रकरण 3
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण ३“ मला सगळं ऐकायचंय.” सौम्या म्हणाली.“ एक अत्यंत सुंदर, बोलक्या डोळ्यांची, निष्पाप, मनमोकळी सुंदरी भेटली.” पाणिनी म्हणाला“ सर प्रेमात पडलेले दिसताहेत.” सौम्या कनक ला म्हणाली.“ पाणिनी, केवढी होती ...

सावध - प्रकरण 2
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण २ऑफिस मधून निघाल्यापासून बरोब्बर अर्ध्या तासाने पाणिनी ने मायरा कपाडिया च्या दाराची बेल वाजवली होती. वाजवण्यापूर्वी त्याचा नंबर २०८ असल्याची खात्री केली.दोन तीन वेळा बेल वाजवूनही ना आतून ...

सावध - प्रकरण 1
द्वारा Abhay Bapat

सावधप्रकरण १ दहा हजार बक्षीस ! या महिन्याच्या ३ तारखेला द्वीप कुंड चौक आणि भीष्म चौक वर आपल्या गाडीचा टायर बदलत असणाऱ्या व्यक्तींनी फोक्स व्हॅगन आणि गडद रंगाच्या सिटी ...

रात्र खेळीते खेळ - भाग 21
द्वारा prajakta panari

ती सगळी प्रेत त्या तिघांच्या अवतीभवती गोळा होवू लागतात. तस त्यांना काय कराव हेच सूचेनास होत. एकतर वीरला पाहून सगळ्यांच हृदयच हळहळत होत. त्यात ते पुस्तक आणि शस्त्र दोन्हीही ...

रात्र खेळीते खेळ - भाग 20
द्वारा prajakta panari

वीर अनूला शोधत असतो पण त्या खड्ड्यातल्या अंधारात सतत धडपडायला होत असतो. तो प्रत्येक कोपरा बॅटरीच्या सहाय्याने न्याहाळत असतो. पण एका गोष्टीचा त्याला खूपच त्रास होत असतो तो म्हणजे ...

रक्षक
द्वारा Om Mahindre

माझं नाव संदेश. ही गोष्ट माझ्या आईने मला लहानपणी सांगितली होती. माझ्या आईला आणि मामाला आलेला हा प्रत्यक्ष अनुभव होता. माझी आई कोकणातल्या समुद्र किनाऱ्यावरच्या गावात रहायची. एके दिवशी ...

सी मॉन्स्टरचा पाठलाग
द्वारा Nirbhay Shelar

आमच्या फ्रिगेटला परत जायचे होते, पणचमत्कारिक प्राणी आमच्याकडे आलाआपला वेग दुप्पट. आम्ही दमलो.घाबरण्यापेक्षा स्तब्ध होऊन आम्ही उभे राहिलोनि:शब्द आणि गतिहीन.प्राणी आम्हाला पकडले,आमच्याबरोबर खेळला. त्याने फ्रिगेटभोवती पूर्ण वर्तुळ बनवलेआणि आम्हाला ...