Dhruvi Kizzu

Dhruvi Kizzu मातृभारती सत्यापित

@dhruvidomadiya14204gmail.com124056

(53)

33

18.9k

33.2k

तुमच्याबद्दल

I'd: dhruvi_.204 I'd: author_dhruvi14 સમસ્યા ને ઓળખશો તો એના ઉપાય વિશે, કંઇક કરી શકશો એ નક્કી છે. પ્રશ્ન આપણાથી શરૂ થાય છે, અને એનો ઉકેલ પણ આપણે જ શોધી શકીશું.!

    • 608
    • 800