Dhruvi Kizzu

Dhruvi Kizzu मातृभारती सत्यापित

@dhruvidomadiya14204gmail.com124056

(62)

42

28.7k

52.3k

तुमच्याबद्दल

I'd: dhruvi_.204 I'd: author_dhruvi14 સમસ્યા ને ઓળખશો તો એના ઉપાય વિશે, કંઇક કરી શકશો એ નક્કી છે. પ્રશ્ન આપણાથી શરૂ થાય છે, અને એનો ઉકેલ પણ આપણે જ શોધી શકીશું.!