वाचकांच्या मागणीनुसार रानमेवा कथासंग्रह छापील स्वरुपात न्यु ईरा पब्लीकेशन पुणे यांच्या मार्फत प्रकाशीत झाला आहे. पुस्तकासाठी संपर्क- संतोष पाचे 8600045007 किंवा Amazon वरील लिंक https://www.amazon.in/dp/9394266054 लेखक- संदीप खुरुद

  • 2.3k
  • 5.8k
  • 3.6k
  • 4k
  • (18)
  • 12.3k
  • 2.4k
  • 6.7k
  • 5.3k
  • 5.4k
  • 7.3k