×

Trending Stories and Books Download Free PDF

  पाठलाग – (भाग- ५)
  by Aniket Samudra
  • (1)
  • 4

  “ठिक आहे तर, मी सांगतो तसं कर. थोड्यावेळाने मला मारायला सुरुवात कर. इतकं मार की रक्त निघालं पाहीजे. अर्थात तुलाही थोडा मार खावा लागेलच, पण..” “अरे पण का? कश्यासाठी”, ...

  जत्रा - एक भयकथा - भाग - ७
  by Shubham S Rokade
  • (1)
  • 6

  गन्या विसरला की त्याला कंदिलाच्या मागे जायचे होते जो उजव्या बाजूला थोड्या लांब अंतरावर होता . पुढे चालू ....       मन्या व गण्या राम्याला घेऊन जात होते .त्या मशालीच्या ...

  त्याचा स्वाभिमान
  by Vrishali Gotkhindikar
  • (1)
  • 14

  त्याचा स्वाभिमान                शाळा सुरु झाल्याची घंटा झाली आणि एक, एक करुन मुले वर्गात शिरू लागली गुरुजी वर्गाच्या दारात उभे राहून सर्वाना आत पाठवु लागले . श्रीपती आत शिरला ...

  भारत जोडो अभियानाचे जनक : बाबा आमटे
  by Nagesh S Shewalkar
  • (1)
  • 3

  'मी देवाच्या शोधाला गेलो. देव मला सापडला नाही. मी आत्म्याच्या शोधाला गेलो. आत्मा मला सापडला नाही. मग मी माझ्या भावांच्या सेवेला गेलो. तेथे मला देवही दिसला नि आत्माही मिळाला.' ...

  शॉक !
  by suresh kulkarni
  • (1)
  • 12

    साला वैताग आहे! आज पुन्हा निर्मलेने कडकड केली! आमच्या लग्नाला आता या चोवीस मेला,पाच वर्ष होतील. अजूनहि तिच्या स्वभावात काही फरक पडत नाही. तशी ती भांडकुदळ नाही, पण ...

  पाठलाग – (भाग- ४)
  by Aniket Samudra
  • (2)
  • 13

  दिपक आपल्या कोठडीत परतला खरा, पण तो विचार त्याच्या डोक्यातून काही केल्या जात नव्हता.काय आहे ६ दिवसांनी? कोण आहे तो कैदी? तो आपल्याला का मदत करत आहे? ह्यात काही ...

  क्रिष्णा आणि झपाटलेल रिसॉर्ट भाग-७
  by Hasim Nagaral
  • (2)
  • 7

  सकाळची वेळ होती..............पाऊस थांबला होता......पण थंडी अजूनही होती....बाहेर दाट धुके होते....... प्रतापराव अंगावर शाल घेऊन एका लाकडी खुर्चीवर बसले होते....एका हातात ग्लास होता दारूचा......आणि असच विचार करत एक एक ...

  आस (१)
  by Shyam Dasre Dasre
  • (1)
  • 16

  सकाळचे १०.०० वाजले आणि मोबाईलचा गजर जोर जोराने वाजुन लागला . विशाल झोपेतून जागे झाला व तसाच अंथरनात पडुन  राहिला  त्याचे आजही स्वप्न अपुरे राहिले होते त्यामुळे  तो तसाच ...

  समाज सुधारक - आगरकर
  by Nagesh S Shewalkar
  • (2)
  • 6

  'आई, तुझा मुलगा खूप शिकला आहे. आता त्याला चांगल्या पगाराची नौकरी मिळेल असं तुला वाटत असेल. पण आई, मी तुला आताच सांगतो, मी पोटापूरता पैसा कमविणार असून सर्व पैसा ...