Subhash Mandale

Subhash Mandale मातृभारती सत्यापित

@subhashmandale6170

(95)

33

58.9k

202.9k

तुमच्याबद्दल

प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं. भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय. सहृदय माणसाच्या भावभावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा हा प्रपंच .