Subhash Mandale

Subhash Mandale मातृभारती सत्यापित

@subhashmandale6170

(97)

33

81.3k

254.8k

तुमच्याबद्दल

प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं. भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय. सहृदय माणसाच्या भावभावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा हा प्रपंच .