फोटोग्राफी आणि लेखन हा माझा आवडता छंद.अंतर्मनात असलेल्या कल्पनेने विचारधारा जागृत करण्याचा हा माझा प्रयत्न किती सफल होतो हे आता आपण वाचकाच्या स्वाधीन......आपला Karthik hajare..

  • 3.6k
  • 2.7k
  • 3.1k
  • 2.3k
  • 2.8k
  • 2.3k
  • 2.7k
  • 3.8k
  • 4.1k
  • 3.4k