फोटोग्राफी आणि लेखन हा माझा आवडता छंद.अंतर्मनात असलेल्या कल्पनेने विचारधारा जागृत करण्याचा हा माझा प्रयत्न किती सफल होतो हे आता आपण वाचकाच्या स्वाधीन......आपला Karthik hajare..

  • 1.9k
  • 1.2k
  • 1.5k
  • 1.3k
  • 1.6k
  • 1.5k
  • 1.8k
  • 2.1k
  • 2.5k
  • 2.2k