कार्तिक हजारे

कार्तिक हजारे

@ytzsxzro4931.mb

(109)

33

82.5k

210.5k

तुमच्याबद्दल

फोटोग्राफी आणि लेखन हा माझा आवडता छंद.अंतर्मनात असलेल्या कल्पनेने विचारधारा जागृत करण्याचा हा माझा प्रयत्न किती सफल होतो हे आता आपण वाचकाच्या स्वाधीन......आपला Karthik hajare..