Khushi Dhoke..️️️

Khushi Dhoke..️️️ मातृभारती सत्यापित

@k.d.7467

(698)

198

635.2k

1.5m

तुमच्याबद्दल

मी सामाजिक श्रेणीत लिखाण करणारी एक सामान्य लेखिका आहे. अनुभव, स्त्री - विशेष, सामाजिक श्रेणीत लिखाण. स्वसुख निरभिलाष: खिद्यते लोकहेतो: प्राधान्यास असेल "मौन" तर, तुम्ही नसाल कधीच कोणासाठी "गौण". माणूस म्हणून जगताना, संघर्ष ही देणगी समजली तर, यश तुमच्यापासून लांब न जाता तुम्हाला आपलंसं करून आयुष्यभराची साथ देईल.

  • 4.9k
  • 7.3k
  • 5.2k
  • 18.2k
  • 14.5k
  • 4.2k
  • 7.5k
  • 7.7k
  • 6.5k
  • 7.8k