રાકેશ ઠક્કરની "રેડલાઇટ બંગલો" અને "લાઇમ લાઇટ" amazon પર ઉપલબ્ધ છે."રેડલાઇટ બંગલો" storytel એપ પર ઓડિયો બુક ફોર્મમાં પણ છે. જરૂર સાંભળો. તેમની ઇબુક્સના ૭૦૦૦૦૦ ડાઉનલોડ થઇ ચૂક્યા છે. માતૃભારતીનો વર્ષ ૨૦૧૯ નો "રીડર્સ ચોઇસ એવોર્ડ" મેળવનાર લેખક રાકેશ ઠક્કરની હોરર નોવેલ "આત્માનો પુનર્જન્મ" માતૃભારતીની "લોંગ સ્ટોરી કોમ્પીટીશન-૨૦૨૦" માં વિજેતા બની છે. પતિ પત્ની અને પ્રેત ચાલુ છે. ફિલ્મોના કિસ્સાઓને રજૂ કરતી તેમની "બોલીવુડ કી બાતેં" કોલમ chitrlekha.com પર અને ફિલ્મ કોલમ ગુજરાતમિત્ર દૈનિકમાં વાંચી શકો છો.