siddhi chavan

siddhi chavan मातृभारती सत्यापित

@siddhic

(403)

96

342.5k

677.9k

तुमच्याबद्दल

मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी. [https://siddhic.blogspot.com]