मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी.

  • 229
  • 420
  • (12)
  • 746
  • 872
  • 665
  • 1.2k
  • (13)
  • 764
  • 876
  • 851
  • 1.2k