प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं. भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय. सहृदय माणसाच्या भावभावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा हा प्रपंच .

  • 102
  • 2.2k
  • (12)
  • 8.3k
  • 2.1k
  • 2k
  • 3k
  • 2.9k
  • 2.2k
  • 2.1k
  • 2.6k