Subhash Mandale

Subhash Mandale मातृभारती सत्यापित

@subhashmandale6170

(95)

33

59.2k

203.6k

तुमच्याबद्दल

प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं. भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय. सहृदय माणसाच्या भावभावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा हा प्रपंच .

  • 5k
  • 5.3k
  • 5.5k
  • 9k
  • (18)
  • 18k
  • 5.4k
  • 6.5k
  • 8.2k
  • 8.8k